Zakon o saobraćaju - članovi koji imaju veze sa biciklima

Kad je bicikl okačen o klin, onda fribajkeri sede ispred računara i pričaju...

Moderator: Moderatori

Zakon o saobraćaju - članovi koji imaju veze sa biciklima

Postod Astrodule » 10 Dec 2009, 22:57

Данас бејах мало залудан, па сам издвојио оне чланове новог закона који у себи имају реч бицикл.
Наравно, препорука је прочитати цео закон, јер смо као бициклисти активни учесници у саобраћају.
Следе нама интересантни делови:

Члан 7.
13) бициклистичка трака је саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала, мопеда и лаких трицикала,
26) бициклистичка стаза је пут намењен искључиво за кретање бицикала,
32) бицикл је возило са најмање два точка које се покреће снагом возача, односно путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно точкове,
67) учесник у саобраћају је лице које на било који начин учествује у саобраћају,
68) возач је лице које на путу управља возилом,
69) пешак је лице које се креће по путу, односно које по путу сопственом снагом вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица за немоћна лица или лице у дечјем превозном средству или лице у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора или лице које клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл,

Члан 25.
Возач возила мора да се заустави иза возила из става 1. овог члана, када лица која улазе, односно излазе из тог возила, морају да пређу преко саобраћајне траке, односно бициклистичке стазе или траке којом се возило креће.

Члан 40.
За вожњу бицикла, где не постоји посебна стаза, односно трака, сме да се користи коловоз у ширини од највише један метар од десне ивице коловоза.

Члан 47.
Возач који при скретању возила пресеца бициклистичку стазу или траку, дужан је да пропусти возила која се крећу стазом, односно траком.

Члан 57.
Непосредно испред раскрснице и на раскрсници возач у случају када се креће путем са првенством пролаза, сме да претиче:
бицикл, мопед или мотоцикл.

Члан 66.
Возач не сме да заустави или паркира возило:
на пешачком прелазу и на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза као и на одстојању, односно растојању мањем од пет метара од тих прелаза,
на бициклистичкој стази, односно траци,

Члан 81.
Приликом кретања ноћу и у условима смањене видљивости:
пешак који се креће по коловозу на јавном путу ван насеља, мора бити осветљен или означен рефлектујућом материјом,
бицикл мора да има упаљено једно бело светло на предњој страни и једно црвено светло на задњој страни,

Члан 87.
Домаће животиње могу бити на путу само у пратњи лица која су дужна да их воде и обезбеђују тако да животиње не угрожавају безбедност саобраћаја. Животиње је забрањено водити из возила или са возила. На аутопуту, мотопуту, државним путевима првог реда као и бициклистичким стазама није дозвољен приступ животињама, односно вођење животиња.

Члан 88.
Дете млађе од 12 година не сме да управља бициклом на јавним путевима.
Изузетно у пешачкој зони, зони успореног саобраћаја, зони "30“, зони школе и некатегорисаном путу, бициклом може управљати и дете са навршених девет година.
Изузетно у пешачкој зони и зони успореног саобраћаја, бициклом може да управља и дете млађе од девет година ако је под надзором лица старијег од 16 година.

Члан 89.
Возач бицикла не сме да се креће бициклистичком стазом брзином већом од 35 km/h.
Уколико на путу постоји бициклистичка трака, возач бицикла, мопеда и лаког трицикла мора да се креће десном бициклистичком траком у односу на смер кретања саобраћаја.
На бициклистичким стазама за саобраћај у оба смера возила, возач бицикла мора да се креће десном страном у смеру кретања возила.
Ако се два или више возача бицикала, мопеда, трицикала и мотоцикала крећу у групи, дужни су да се крећу један за другим.

Члан 90.
Возач бицикла, мопеда, трицикла и мотоцикла мора да управља возилом на начин којим се не умањује стабилност возила и не омета друге учеснике у саобраћају, а нарочито не сме да:
испушта управљач из руку,
склања ноге са педала,
се придржава за друго возило,
води, вуче или потискује друга возила, односно животиње, осим да вуче прикључно возило за бицикл,
допусти да возило којим управља буде вучено или потискивано,
превози предмете који могу да га ометају током управљања,
употребљава на оба ува слушалице за аудио уређаје.

Члан 91.
Возач и путник мотоцикла, мопеда, трицикла и четвороцикла морају за време вожње носити на глави закопчану хомологовану заштитну кацигу, на начин прописан декларацијом произвођача кациге.
Возач бицикла, мопеда, трицикла, односно мотоцикла, не сме да превози лице које је под утицајем алкохола, односно психоактивних супстанци или из других разлога није способно да управља својим поступцима.
Ближе прописе о условима које морају да испуњавају заштитне кациге које користе возачи, односно лица која се превозе на мотоциклу, мопеду, трициклу и четвороциклу, доноси министар надлежан за послове саобраћаја.

Члан 92.
Бицикл, мопед и мотоцикл у саобраћају на путу могу да имају прикључно возило са два точка намењено за превоз терета, прикључено тако да је обезбеђена стабилност возила у ком не смеју да се превозе путници. Прикључно возило не сме бити шире од једног метра, а на задњој левој страни мора имати позиционо светло црвене боје или троугласти катадиоптер ако је вуче бицикл.

Члан 93.
Пешак који гура ручна колица, бицикл, бицикл са мотором или мотоцикл, особе са инвалидитетом које се крећу у инвалидским колицима, морају се кретати уз десну ивицу коловоза у смеру кретања.

Члан 96.
Пешак је дужан да преко коловоза и бициклистичке стазе прелази пажљиво и најкраћим путем, након што се увери да то може да учини на безбедан начин.

Члан 102.
Аутопутем и мотопутем дозвољено је кретање само мотоцикла, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила.
Аутопутем и мотопутем не смеју се кретати возила из става 1. овог члана чија је највећа конструктивна брзина мања од 50 km/h.
Одредба ст. 1. и 2. овог члана не односи се на полицијска и војна возила.

Члан 118.
Возач бицикла старији од 18 година може на бициклу превозити дете до осам година старости, ако је на бициклу уграђено посебно седиште, прилагођено величини детета и чврсто спојено са бициклом.
Дете млађе од 12 година не сме се превозити на мопеду, трициклу, мотоциклу и четвороциклу.
Мотоцикл може да има бочно седиште за превоз путника.

Члан 140.
За регулисање кретања бицикала и мопеда на бициклистичким тракама или стазама, могу се употребљавати семафори са тробојним светлима.
Светла на семафору из става 1. овог члана су црвене, жуте и зелене боје, на којима се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, и то: црвено горе, жуто у средини, а зелено доле. Црвено и жуто светло су у облику круга са симболом бицикла црне боје док је зелено светло са симболом бицикла смештено у кругу црне боје.
На преласку бициклистичке стазе за кретање возила из става 1. овог члана преко коловоза, могу се користити уређаји за регулисање кретања пешака, ако се стаза налази уз обележени пешачки прелаз.

Члан 146.
За регулисање кретања пешака употребљавају се семафори са светлима црвене и зелене боје. Светла морају бити постављена по вертикалној оси, једно испод другог, и то: црвено светло горе, а зелено светло доле, односно по хоризонталној оси, једно поред другог: црвено светло лево, а зелено светло десно.
Светлосни саобраћајни знакови из става 1. овог члана имају следеће значење:
црвено светло – забрањен пролаз,
зелено светло – дозвољен пролаз,
трепћуће зелено светло – дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.
На семафору из става 1. овога члана могу се додати звучни уређаји који пешацима дају обавештење о томе да је упаљено зелено светло семафора, односно да им је дозвољен пролаз.
Светла из става 1. овог члана састоје се од светлеће површине црвене или зелене боје на којој се налази тамна силуета пешака или од тамне површине на којој се налази светлећа силуета пешака црвене или зелене боје.
Светла из става 1. овог члана не смеју да буду укључена истовремено.
Пешак, односно возач бицикла из члана 140. став 3. овог закона, не сме прећи нити започети прелазак коловоза када му је светлосним саобраћајним знаком, којим се регулише кретање пешака, прелазак забрањен.

Члан 158.
Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају се све мере и акције којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока, ограничење брзине у функцији стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних путева и улица, утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, локација аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска оптерећења, ради заштите животне средине и слично.
Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се режим саобраћаја у редовним условима и у току радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, пешачког саобраћаја, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника, начин коришћења саобраћајних трака за возила јавног превоза путника, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, Зона „30“, зона школе, зона заштите животне средине, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника и слично.
За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. Надлежни орган из члана 157. став 1. овог закона даје сагласност да је пројекат израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја.

Члан 161.
Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила.
Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином кретања пешака, а највише 10 km/h.
Зона успореног саобраћаја мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.

Члан 214.
Теоријска обука обухвата најмање следеће градиво:
6) остали учесници у саобраћају – појам и њихове особине које утичу на безбедно одвијање саобраћаја, карактеристике понашања у саобраћају деце, старих лица, особа са посебним потребама, пешака, бициклиста, мотоциклиста и других лица, појам, карактеристике и утицај шинских возила на безбедно одвијање саобраћаја, могући утицај животиња на безбедно одвијање саобраћаја на путу,
Ближе прописе о начину спровођења теоријске обуке кандидата за возаче доноси министар унутрашњих послова.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона дужно је да теоријску обуку кандидата за возаче обавља на прописан начин.

Члан 331.
Новчаном казном у износу од 15.000 до 30.000 динара или казном затвора у трајању до 30 дана казниће се за прекршај лице које поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона:
41) члана 146. став 6, казниће се пешак, односно бициклиста, уколико са собом води дете млађе од 12 година,

Члан 332.
Новчаном казном у износу од 6.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај лице које поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона:
30) члана 81. став 1. тачка 5), уколико се бициклиста креће путем ван насеља,

Члан 333.
Новчаном казном у износу од 5.000 казниће се за прекршај лице који поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона:
49) члана 91. став 2, за возача бицикла,
82) члана 161. став 2, казниће се возач који омета кретање пешака и бициклиста у зони успореног саобраћаја,

Члан 334.
Новчаном казном у износу од 3.000 казниће се за прекршај лице које поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона:
24) члана 81. став 1. тачка 5), када се бициклиста креће путем у насељу где постоји улична расвета,
29) члана 90, за возача бицикла,
Korisnikov avatar
Astrodule
 
Postovi: 58
Pridružio se: 31 Mar 2006, 10:21
Lokacija: Novi Beograd

Re: Zakon o saobraćaju - članovi koji imaju veze sa biciklima

Postod IRalic » 11 Dec 2009, 00:08

Pa fino, bar sto se zakona tice pesaci, roleri, i mopedi sada zaista nemaju sta da traze na bici stazi,
kao ni kerovi i kerovodje ;)
Bice zanimljivo videti kako se to sprovodi u praksi ..
Nista ne kazu o maloj deci sa sve pomocnim tockovima na bici stazi .. ili je bici staza javni put ?

Zabraniti detetu mladjem od 12 godina da se krece javnim putem je blago receno kretenska pomisao !
Ajde na magistralnom putu, bez nadzora punoletnog lica i tako nesto, ali zabraniti mu uopste ?
Mislim izvinte, deca sa sela koja nemaju bici stazu, gde treba da se voze ? po njivi ???

Vidim uveli su i cetvorocikl koji su obacili u isti kos sa triciklima i motociklima.
U vecini zemalja se quad registruje kao laki automobil, ni nije obavezna upotreba kacige na njemu.

I tako .. hvala kolega za trud !


pozzzz
Igor

~o
~ \-/\-
(o)^(o)
------------------
http://velomotion.weebly.com

Slika
Korisnikov avatar
IRalic
Freebiker
 
Postovi: 1786
Pridružio se: 29 Mar 2005, 23:59
Lokacija: Home is where the bike is :D

Re: Zakon o saobraćaju - članovi koji imaju veze sa biciklima

Postod Astrodule » 11 Dec 2009, 00:42

Ni u prethodnom zakonu pеšaci (a samim tim ni roleraši ni rolerke) nisu smeli da se kreću bici stazom, ali niko ih nije dirao (a neće ni sada).

Videćemo kako će se ovaj novi zakon primenjivati...
Korisnikov avatar
Astrodule
 
Postovi: 58
Pridružio se: 31 Mar 2006, 10:21
Lokacija: Novi Beograd

Re: Zakon o saobraćaju - članovi koji imaju veze sa biciklima

Postod Dejv » 11 Dec 2009, 05:20

Clan 90.

Da se ne nadje neki mup-ovac koji ce odluciti da bisage ometaju upravljanje?
Nemanja Jakovljevic
留学生
MOJE PREZIME@softbank.ne.jp
www.jakovljevic.net
Dejv
 
Postovi: 372
Pridružio se: 18 Sep 2006, 23:13
Lokacija: 彦根、日本

Re: Zakon o saobraćaju - članovi koji imaju veze sa biciklima

Postod shebez » 11 Dec 2009, 10:57

Члан 91.
Возач и путник мотоцикла, мопеда, трицикла и четвороцикла морају за време вожње носити на глави закопчану хомологовану заштитну кацигу, на начин прописан декларацијом произвођача кациге.


Ovde kako vidim iskljucen je bicikl, da li to znaci da vozaci bicikla nisu u obavezi da nose zastitnu kacigu?

Члан 92.
Бицикл, мопед и мотоцикл у саобраћају на путу могу да имају прикључно возило са два точка намењено за превоз терета, прикључено тако да је обезбеђена стабилност возила у ком не смеју да се превозе путници.


Znaci da na Adi moze da se zaboravi rentiranje prikolica u kome se prevoze deca? Ili su one prikolice za prevoz ljudi pa moze a to nije definisano zakonom.

I da rezimiramo:

Члан 146.
Пешак, односно возач бицикла из члана 140. став 3. овог закона, не сме прећи нити започети прелазак коловоза када му је светлосним саобраћајним знаком, којим се регулише кретање пешака, прелазак забрањен.

Новчаном казном у износу од 15.000 до 30.000 динара или казном затвора у трајању до 30 дана казниће се пешак, односно бициклиста, уколико са собом води дете млађе од 12 година,

Члан 81.
Приликом кретања ноћу и у условима смањене видљивости:
пешак који се креће по коловозу на јавном путу ван насеља, мора бити осветљен или означен рефлектујућом материјом,
бицикл мора да има упаљено једно бело светло на предњој страни и једно црвено светло на задњој страни,

Новчаном казном у износу од 6.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај лице уколико се бициклиста креће путем ван насеља.
Новчаном казном у износу од 3.000 казниће се за прекршај лице када се бициклиста креће путем у насељу где постоји улична расвета.

Члан 91.
Возач бицикла, мопеда, трицикла, односно мотоцикла, не сме да превози лице које је под утицајем алкохола, односно психоактивних супстанци или из других разлога није способно да управља својим поступцима.

Новчаном казном у износу од 5.000 казниће се за прекршај лице који поступи супротно одредбама - за возача бицикла.

Члан 161.
Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила.
Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином кретања пешака, а највише 10 km/h.
Зона успореног саобраћаја мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.

Новчаном казном у износу од 5.000 казниће се возач који омета кретање пешака и бициклиста у зони успореног саобраћаја.

Члан 90.
Возач бицикла, мопеда, трицикла и мотоцикла мора да управља возилом на начин којим се не умањује стабилност возила и не омета друге учеснике у саобраћају, а нарочито не сме да:
испушта управљач из руку,
склања ноге са педала,
се придржава за друго возило,
води, вуче или потискује друга возила, односно животиње, осим да вуче прикључно возило за бицикл,
допусти да возило којим управља буде вучено или потискивано,
превози предмете који могу да га ометају током управљања,
употребљава на оба ува слушалице за аудио уређаје.

Новчаном казном у износу од 3.000 казниће се за прекршај лице које поступи супротно одредбама - за возача бицикла.
Kada krenem - znaću kuda, kada stignem - znaću zašto, kad se vratim... znaću kome
Korisnikov avatar
shebez
Freebiking druid
 
Postovi: 784
Pridružio se: 03 Avg 2008, 13:16
Lokacija: Beograd

Re: Zakon o saobraćaju - članovi koji imaju veze sa biciklima

Postod Astrodule » 11 Dec 2009, 11:18

shebez je napisao:Znaci da na Adi moze da se zaboravi rentiranje prikolica u kome se prevoze deca? Ili su one prikolice za prevoz ljudi pa moze a to nije definisano zakonom.

I meni je to "zapalo" za oko.

Citiram: "put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima,"

Sledeće proleće i leto na Adi će da bude vrlo zanimljivo...
Korisnikov avatar
Astrodule
 
Postovi: 58
Pridružio se: 31 Mar 2006, 10:21
Lokacija: Novi Beograd

Re: Zakon o saobraćaju - članovi koji imaju veze sa biciklima

Postod IRalic » 11 Dec 2009, 13:48

shebez je napisao:
Члан 92.
Бицикл, мопед и мотоцикл у саобраћају на путу могу да имају прикључно возило са два точка намењено за превоз терета, прикључено тако да је обезбеђена стабилност возила у ком не смеју да се превозе путници.


Znaci da na Adi moze da se zaboravi rentiranje prikolica u kome se prevoze deca? Ili su one prikolice za prevoz ljudi pa moze a to nije definisano zakonom.Koliko vidim iz ovog clana, bilo kakav putnik u prikljucnom vozilu nije dozvoljen.

To se verovtno da objansiti time sto nijedan zandar verovatno ne zna da tako nesto uospte postoji :roll:
A prevoziti odraslog coveka u prikolici koju vuce bicikl je jer, ludo, posto je tezak, a ako je pristao na tako nesto verovatno i pijan/drogiran
te u tom slucaju jos manje imaju sta takva dvojica da traze na putu :D

A recimo vidis, znam lika koji upravo to radi, vuce odraslu osobu u prikolici.
On vozi lezeci tricikl, a u prikolici vuce svoju devojku, i tako idu na turu zajedno.
Koliko sam iz price shvatio devojka ne moze da vozi bicikl, dal uopste, dal duze vremena, ima nekih zdravstvenih problema (pri tom je lepa ko lutka i radi kao model)
I tamo gde ju je vukao (slovacka,ceska,poljska) to je savrseno legalno, kao i vuca deteta.
Naravno dimenzije prikolice ne odskacu van zakonskih okvira, sto je glavni preduslov da bi takva saobracala legalno po putu.

Takodje iz izvedenih clanova ne vidim ikakve promene u kretanju bicikliste na putu, kao i stvari vezanih za njegovo preticanje,
i preticanje drugih vozila kada je biciklista u blizini.
Ostaje i dalje ono max 1 matar (a duzan je da koristi najmanju mogucu sirinu od ivice) bez ikakvih izuzetaka (ostecen kolovoz,kamenje na njemu,blato,otvorene sahte i tome slicno)

Da nije mozda isto pomenuto negde u delu koji se odnosi na vozace motornih vozila ?
Do sada je preticanje bicikla i motocikla, i lakog tricikla bilo dozvoljeno svuda, i u svakom trenutku,
sto je totalno retardirano, blago receno.
Koliko znam na nasim putevima sirina trake nije jedno 5 metara, pa da mozes svuda da preteknes nekog ko zauzima samo 1 metar od desne ivice, i pri tom mu ostavis bar metar prostora izmedju retrovizora vozila i tog koga pretices.

Ne znam za evropu, ali u ponekim drzavama americkim, biciklista u normalnim uslovima ima prava na 1 metar kolovoza od desne ivice (ako nema rupa,kamenja i sl)
a vozila koja ga preticu MORAJU da ostave minimum 1 metar izmedju najisturenije tacke bicikliste, odnosno njegovog vozila,
i svog vozila ukljucujuci i retrovizore (koji na njihovim pick up kamioncinama umeju da budu prilicno veliki)
I sve to ako je saobracajna traka dovoljno siroka.Ako je saobracajna traka uza od 4,2 metra biciklista ima pravo da "uzme traku"
odnosno da vozi po sredini iste, naglasavajuci ostalim ucesnicima u saobracaju koji nameravaju da ga preteknu
da na takvoj sirini NIJE bezbedno da se pretice biciklista, jer traka nije dovoljno siroka (1m biciklista+1m slobodno+ vozilo)
i ako je linija puna, vozilo koje pretice NE SME tockom da zgazi tu liniju!

Koliko znam, kod nas nijedna traka nije sira od 3 metra .. a cesto je to 2,7m i stvarno ne znam kako misle da u tih manje od tri metra
ima prostora za biciklistu koji koristi 1 metar od ivice, vozilo, i bezbedan prostor izmedju njih dvoje.
Prosecna sirina putnickog automobila u nas je oko 1,7m plus minimum 20cm za retrovizor.Pozzzz
Igor

~o
~ \-/\-
(o)^(o)
------------------
http://velomotion.weebly.com

Slika
Korisnikov avatar
IRalic
Freebiker
 
Postovi: 1786
Pridružio se: 29 Mar 2005, 23:59
Lokacija: Home is where the bike is :D

Re: Zakon o saobraćaju - članovi koji imaju veze sa biciklima

Postod cincarela » 11 Jan 2010, 09:10

kako sam razumela, bicikl se gura po kolovozu?? do sad su mi svi govorili da moram trotoarom..
cincarela
 
Postovi: 1
Pridružio se: 11 Jan 2010, 09:08


Povratak na Svaštara

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 4 gostiju

cron